Make your own free website on Tripod.com

 

Seraphim, se narocito fokusiraju na ljudske emocije. Oni se pojave u slucajevima ekstremne krize. Oni imaju veze sa transmutacijom jednog oblika energije u drugi. Oni narocito pomognu da se sazna istina.