Make your own free website on Tripod.com

 

Angels, ova grupa je cista energy forma koja je povezana sa purification of all life forms. Oni komuniciraju sa covekom kroz svetlost, muziku i divne vizije. Oni su na izuzetno visokoj frekvenciji. They guide the Angelic portions of all beings. Svaki covek ima svoj andjeoski deo sebe. Oni pomognu u vezi judgement i atonement.